Vénusz-Szaturnusz kapcsolatok a horoszkópban

Bitter love

A Vénusz a női energia sajátos formájának szimbóluma, a Szaturnusz pedig egyebek mellett a félelmet, az önvédelmi ösztönt, a védekezést, a határoltságot szimbolizálja. A bolygók nem tesznek bennünket semmilyenné, hanem a pszichés energia sajátos mintái. Analógikus jelentésüket megértve közelebb kerülhetünk önmagunk vagy a világ megértéséhez. Ha a Vénusz együttállást, kvadrátot, szembenállást képez a Szaturnusszal, vagy a X. házban, illetve a Bak jegyében áll a születési képletben, akkor érvényesek lesznek a szülöttre az alábbiak.

A tudattalan kompenzáló, kiegyenlítő módon viszonyul a tudathoz. A Szaturnusz, az öreg király a személy belső interációjának szimbóluma. Általa fokozottan tudatára ébredhetünk mindannak, ami a személyiségünkben nyers, durva, árnyékolt és kialakulatlan.

A nő, akinek képletében a fenti Vénusz-Szaturnusz aspektusok egyike szerepel, saját nőiességét illetően bizonytalannak és elégtelennek érezheti magát, attól függetlenül, hogy ennek tudatában van-e vagy sem. Szeretőként képtelen lesz kapcsolódni, mivel természetének tudattalan árnyékos oldala kapcsolataiban gátló tényezőként jelenik meg, ezt képviseli a Szaturnusz, és elfojtja a Vénusz odaadásra, önátadásra irányuló késztetését. A Vénusz-Szaturnusz kapcsolat befolyásolja a nő saját nőiességéhez való viszonyulását, ami valamilyen módon gátolt és sérült lesz. Túlságosan visszafogott vagy elutasító lesz, mert nem bízik és nem tudja elfogadni saját nőiességét. Az érzelmek spontán megjelenítése lefagy, tudattalan, olykor gyerekes marad. Ezt kompenzálva sok nő hűvös, távolságtartó, férfiasan kemény lesz, a sérült kislányt tudattalanjába zárva. Így nem csoda, hogy a test sem reagál megfelelően. Kapcsolataiban ott lesz a korlátozottság, önkorlátozás, önvédelem, visszafogottság, nem tudja teljesen és maradéktalanul átadni magát a másik embernek.

A férfi képletében a Vénusz-Szaturnusz fényszög a feminin elvvel kapcsolódik, a férfi pszichéjében élő nőiséget járja át az árnyék tulajdonsága, ezért azt sötétnek és fenyegetőnek érzi. Kivetíti partnerére és általában a nőkre ezt a megvetendő kvalitást. Ilyenkor megjelenik valamiféle félelem, gátoltság, akadályoztatás vagy távolságtartás intim kapcsolataiban. Érzelmi manipulációt alkalmaz, hogy kontrollálhasson, annak ellenére, hogy meg van győződve arról, hogy a partnere akarja őt kontrollálni. Mindez a férfi szexuális viselkedésében nem annyira jelenik meg, mint inkább az ahhoz kapcsolódó érzelmi tónusban. Ha egy férfi saját árnyékkivetítésén keresztül néz a nőkre, akkor a tudatos szinten megélt vonzódása ellenére a nőket számítónak, törtetőnek vagy alacsonyabbrendűnek érezeti és így is bánik velük.

A lényeg, hogy az egyén belső szereplőit válassza le az árnyékról, hogy ne vetítse saját sötét pszichés tartalmait a másikra.

Csak akkor tudunk boldogok lenni és saját magunk alakítani partnerkapcsolatainkat, ha rendbe tettük származási rendszerünket és eloldódtunk az átvett sorstól. A Vénusz helyzete és kapcsolatai arra is utalnak, hogy mit kell helyrehozni egy kapcsolatban, fényszögei leírják a munka fő aspektusát, a jegyekben és házakban azt szimbolizálja, hogy mit kell jóvátenni egy kapcsolatban. A Szaturnusznak különösen nagy jelentősége van a rend szempontjából. Ilyen tekintetben nézve a Vénusz-Szaturnusz aspektussal születettek kapcsolatokban nincs semmi könnyed és játékos. A szerelem számára sorsszerű dolog, az ember jellemét kutatja, nem a külsőségeket, időnként nem csak saját, hanem partnere életét is megnehezíti. Gyakran elkezdi nevelni partnerét, hogy megfeleljen neki, így eltűnik az egyenrangúság és vele együtt a szerelem. Azt gondolja, hogy neki a tanár vagy a nevelő szerepe jár a párkapcsolatban. Nem hiszi el, hogy a másik is felelősséget tud vállalni és kiállni magáért. Minden embernek magának kell megtennie fejlődésének lépéseit és ebbe senki, még egy jó szándékú partner sem avatkozhat bele.

Ha mint belső személyeket vizsgáljuk a Vénuszt és a Szaturnuszt, találkozásukkor a következő minőségek és kölcsönhatások lépnek fel. A Szaturnusz az idős embereket is szimbolizálja. A Vénusz-Szaturnusz aspektusok azt is mutathatják, hogy férjhez megyek az apámhoz. A felszínen az látszik, hogy az ilyen szülött kedveli az idős embereket, de a mélyben azonban szorosan összefonódik a szeretet és a keménység. Erre a fényszögre jellemző a konzervatizmus, illetve a szülött öntudatlanul vágyik arra, hogy megbüntessék, gyakran megszegi a szabályokat és a büntetést megváltásnak érzi. Az örömérzete a kötelességtudat és a szabályok megsértésének a harapófogójába került. Sok mindent magába fojt és alig tud örömet érezni.

Mindenkinek a képletében valahol ott van a Vénusz és a Szaturnusz és az összes többi szereplő is. A Szaturnusz, még ha kemény eszközökhöz is kell nyúlnia, mert egónk felsőbbrendűségének köszönhetően messzire kerülünk önmagunktól, a barátunk és ott segít, ahol szükséges.

Forrás:

Liz Green: Kapcsolódás

Ingrid Zinnel: Családi konstelláció a horoszkópban

Peter Orban - Ingrid Zinnel: Ezoterikus asztrológia