Retrográd Neptunusz titkai

A retrográd Neptunusz titkai – Belépés egy másik valóságba, melynek a végén ott vár az újjászületés

A Neptunusz 164 év alatt tesz meg egy teljes kört és mivel 14 évet tölt minden jegyben, tranzitja több mint 14 évig tarthat egy házban. Retrográd ciklusa évente 160 napig tart. Lassúsága miatt tranzitjai hosszan tartóak, hatása kevésbé sokkoló, finoman csiszolja az embert, viszont legalább annyira hatékony, mint az Uránusz vagy a Plútó. Minden retrográd periódusa kimozdítja az embert egy korábban bizonyosnak hitt attitűdből vagy felfogásból és minden bolygóprincípiumot, amellyel pályája során érintkezik elmerít egy őstengerben.

A Neptunusznak hangulatai, érzései, képei, fantáziái, árnyalatai, utalásai és látomásai vannak. Egzotikus, romantikus és megfoghatatlan aurája van, ezért hozzák gyakran kapcsolatba a csalással és illúzióval. Azonban nem minden befolyása baljós és hallucináló, bár fokozza az emberben a mindenség isteni érzését. Ennek nagyrészt az az oka, hogy a Neptunusz az anyaméhben tapasztalható egységet, az élet embrionális, tudat előtti állapotát szimbolizálja, amikor egyek vagyunk az élet és a táplálás forrásával és a titokzatos események el vannak rejtve a tudat elől. A retrográd Neptunusz mögöttes szándéka az, hogy elmerítsen ebben a prenatális állapotban, hogy ott az érési folyamat végén újjászülethessünk.


A Neptunusz retrográd ciklusa során a tökéletes világról alkotott fantáziáink fokozatosan megsemmisülnek, helyette a valóság új érzékelésének módja lép fel. Az éves Nap-Neptunusz szembenállás azt az időszakot jelöli, amikor az egokontroll és a határok legnagyobb elvesztése következik be.


A retrográd Neptunuszból származó trigonok és szextilek a hitelesség érzetét adják az ember fantáziavilágának, és bár gyakran megfoghatatlannak tűnnek azok az ötletek vagy projektek, melyek ilyenkor merülnek fel, a trigon vagy szextil hosszú távú kreatív fordulópontot támogat. Lehet, hogy frusztráló és nehéz megfogalmazni az érzéseket vagy ötleteket, de a belső síkon a kreatív eredetiség igazi áradozása zajlik. Viszont az embernek a szokásosnál még tudatosabbnak kell lennie az önámítás elkerülése érdekében a tranzit során. Egy bolygóval való ismételt fényszögkapcsolata a szokásokat egyre mélyebbre és mélyebbre tereli az ember lényében, és az érzelmi, ideológiai vagy spirituális fantáziáktól való függőség megszilárdulhat. Az ember elképzelheti magát mindenhatónak és mindentudónak.


Amikor direkt mozgásban és közeledik egy születési bolygóhoz, majd érintkezik vele, finom, hipnotikus módokon varázsolja el az ember érzéseit vagy gondolkodását. Amikor hátrál, hatása erodáló, megszabadít a hamis értékektől és illúzióktól, végül reálisabb és gyakorlatiasabb életszemléletet eredményez. Nemcsak önmagunk és a világ között vannak határaink, hanem saját természetünk tudatos és tudattalan aspektusai között is. A határok felpuhulása olyan állapotot hoz létre, amelyben az önmagunkról korábban alkotott kép átalakul. Végül az egónk megenyhül, kevésbé lesz arrogáns, alázatosabb szerepet vállal, és a korábban elképzelhetetlen alternatívákat is magába tudja foglalni. Ez egy passzív idő, amely folyamatosan csökkenti a határokat a valós és a látszólagos között. A Neptunusz hosszú távú célja az, hogy kiterjessze az ember észlelését a konszenzusos valóságról a természetfeletti dimenzióba, amely ugyanolyan valóságos, bár nem kézzelfogható.


Az ego nem a valódi bölcsesség forrása Neptun számára, mert ő elsősorban a mélyebb Ént szolgálja, természetünk lényegét, amely végső soron „tudja”, hogy minek kell megszületni.


A Neptun tranzitok leggyakoribb pszichológiai mellékhatása a környezetre való kivetítés, amikor a másikat idealizált egyénnek látjuk és rávetítjük saját magunkat, valamint a másikkal történő egybeolvadás, amikor azt tapasztalhatjuk, úgy éljük meg a másik tapasztalatát, mintha az a sajátunk lenne, teljesen figyelmen kívül hagyva saját indítékainkat és szükségleteinket.


Sokszor úgy tűnik, hogy szükség lehet egy másik személyre, vagy egy háromszög helyzetre, mert a Neptunusz aláássa azt a képességet, hogy bízz a saját meglátásaidban. Az ember tehetetlen, infantilis lesz és támogatásra szorul egy anyafigurától, aki gyakran a szerető, a segítő, vagy a tanácsadó formájában érkezik – bárki, aki megmenti a világ keménységeitől. A Neptunusz az édeni létállapotra emlékeztet, amikor két szív egyként dobog, és az ebbe az állapotba való visszatérés vágya meglehetősen önpusztító élményeket is eredményezhet.


Az ember átmenetileg megvakulhat, amikor a Neptunusz egy születési bolygóhoz közeledik, és minden tudatos, progresszív cselekvés megszűnik, miközben a bolygó elvei elkezdenek megfordulni. Amikor a retrográd ciklus beindul, az elakadás és a bénultság érzése támad. A határozott és kontrollált emberek bágyadttá és ambivalenssé válhatnak, lehetővé téve, hogy ítéletüket befolyásolják mások, akiket tisztábbnak látnak. Az irónia abban rejlik, hogy a valaki másról alkotott felfogás valószínűleg ugyanolyan torz lesz, mint saját magáról alkotott felfogása.


Nehéz lehet kapcsolatokat kialakítani vagy fenntartani a retrográd ciklus időtartama alatt, elsősorban azért, mert az „Én” szándéka önmaga egy aspektusának megszületése, nem pedig egy másik személlyel való összeolvadás, bár legtöbbször ez a kísértés. Az idealizálás és az áldozat funkciója erős szerepet játszik a Neptun-ciklus során, és az ember azon kaphatja magát, hogy feladja személyes szabadságának és integritásának jelentős részét, és inkább elveszik a kapcsolat ideáljában, mintsem önmagára találjon.


Az önmagunk és a tehetetlenek közötti erőteljes empátia saját belső tehetetlenségünk tükre – az ember valóban abban reménykedik, hogy másokon keresztűl segít önmagán. Az egyensúly megteremtése nem csak elhárítja a megváltó felfúvódott önképét, hanem megőrzi a nagyon szükséges személyes energiát is.


A Neptunusz tranzitjának különböző szakaszai a feloldódás, felfüggesztés és felbontás fokozatos folyamatai. Az a tranzitja, amely nem ismétlődik vissszafelé, gyakran mélységes önillúziót eredményez, amelyből az ember ámulattal ébred arra, amit a befolyás hónapjai alatt tapasztalt.


A 3-4 alkalommal megismétlődő tranzit nagyobb jelentőségű, és hatásai a kreatív elv teljes átalakulása felé irányulnak. Az első érintkezés fellazítja a valóság szorítását, elszakítja az embert életével vagy világával kapcsolatos meggyőződésétől. A Neptunnal való érintkezés kezdeti szakaszában alapvető fontosságú, hogy tudatában legyünk, mi is az észlelt valóság. Az ember értékes belső hangja gyakran sokkal erősebb, határozottabb és helyesebb az első Neptun-kontaktus során, mint a hamis tudatos elme.


Teljesen megtapasztalható a „nem-én” a Neptunusz tranzitjai alatt. Olyan mintha sodródnánk a homályos, ködös birodalmakon keresztül, lemondva a felelősségről. Az ember teljesen kiszolgáltatva érezheti magát másoknak, és úgy érezheti, hogy inkább az ő birodalmukban van, mint a sajátjában. A Neptun feloldó hatása által elveszíthetjük az elkülönültség és az egyéniség érzését, és úgy hihetjük és érezhetjük, hogy valaki más része vagy kiterjesztése vagyunk.


Mire a Neptunusz az utolsó tranzitját megteszi egy születési bolygóval, az ember teljes valósága valószínűleg eltolódott, és olyan filozófiákat és hiedelmeket foglal magában, amelyek a tranzit előtt idegenek voltak. Az egyének visszakerülhetnek eredeti állapotukba, és újjászülethetnek az ezalatt szerzett tapasztalataik révén. A világról alkotott képünk meglágyul, elfogadóbbá és gyakran sokkal békésebbé válik a Neptunusz után. Úgy tűnik, nincs mivel megküzdeni, amikor a Neptunusz megszabadítja az egót. Nem dühöt, hanem inkább szomorúságot vagy vágyakozást vált ki. Azt a fajta haragot, amellyel a Neptunusz érintkezésbe hoz bennünket, gyakorlatilag lehetetlen felcímkézni, leggyakrabban befelé fordulunk tőle. Olyan érzés ez, mint amikor egy csecsemő éhes, vagy fázik, de nem tudja, hogy ez okozza kellemetlen érzését, ha gondolkodni tudna, azt gondolná, minden rossz. Mindenre haragszik, ha egy dolog nincs rendben. Amikor a baba táplált és jól érzi magát, a világ egy tökéletes hely. Így van ez a Neptun tranzitjai során is, nem különbözünk a világtól, és megtapasztalhatjuk a globális fájdalmat és boldogságot.


Retrográd Neptun dátumai:

· Retrográd árnyékba lép 2022. március 8-án, a Halak 22°39′

· Retrográd irányba fordul 2022. június 28-án, a Halak 25°27′

· Előre indul 2022. december 4-én, a Halak 22°39′ 22°

· Elhagyja a retrográd árnyékot 2023. március 25-én, a Halak 25°27′

Forrás: Erin Sullivan: Retrograde Planets

2022.06.23.