Retrográd Jupiter

Teljes belső igazság

A Jupiter majdnem pontosan 1 évet tölt mindegyik jegyben. Éves retrográd ciklusai minden évben körülbelül 1 hónappal később következnek be, néhány fokkal később minden egymást követő jegyben. Mielőtt hátrálni kezd, kb. 4 napig szinte megáll az égen. Retrográd periódusa 115-120 napig tart, ezalatt kb. 10°-ot hátrál. A retrográd irányba fordulást követően 4-6 nappal a Nap trigon fényszöget vet rá, a periódus közepén szemben áll a Nappal, végül, mielőtt direkt irányba fordulna 4-6 nappal a Nappal ismét trigon fényszögben áll.

Jupiter

A Jupiter a Nyilas és a Halak jegyek uralkodó bolygója. Ő jelenti a terjeszkedés és a siker elvét. Irányítja a bővülésre és növekedésre való hajlamunkat, hogy keressük azt, ami jobb, vagy nagyobb, javítsunk és felnagyítsunk, befoglaljuk a kívül levőket egy nagyobb egész eléréséhez. Szintén befolyásolja a becsület, a bőség, a jószerencse és a boldogság megtapasztalása iránti késztetésünket és kapcsolatban áll a nagylelkűségünkkel, a szabadság-szeretetünkkel, a büszkeségünkkel és az optimizmusunkkal. Ezen kívül a Jupiter felel az erkölcsi és filozófiai eszmékkel és elvekkel való kapcsolatunkért, hosszú távú vagy széles perspektívákért, kiterjedt kulturális és intellektuális érdeklődésért, és általában széleskörű tapasztalatok megszerzésére irányuló törekvésünkért (pl. utazás, olvasás, belső munka stb.). A Jupiter tanításai szeretetteljesek és lágyak. A negatív oldalon a Jupiter a túlzásokkal, a szertelenséggel, a gazdagsággal, státusszal való hivalkodással, az élvhajhászással, az önelégültséggel, a túlzott önbizalommal, és a szellemi fölény éreztetésével kapcsolatos.

Retrográd Jupiter a Kos és a Halak jegyében

2022. július 28 – november 24.

A Jupiter május 11-én lépett a tüzes Kos jegyébe, ami a kezdet, az elindulás, az új utak, lendület, vágyak, akarat, harc energetikája. Ilyenkor magabiztosabbak, bátrabbak és lelkesebbek vagyunk, könnyebben tudjuk érvényesíteni akaratunkat és elindulni elképzeléseink megvalósítása felé. Amikor a Jupiter a Kos jegyében megáll és hátrálni kezd, arra hívja fel a figyelmet a maga finom módszerével, hogy állj meg és győződj meg arról, hogy valóban jó úton indultál-e el, nem hoztál-e elhamarkodott döntéseket, a választott cél ténylegesen beleillik-e a hosszú távú elképzeléseidbe? Most még van lehetőség arra, hogy korrigáld a helyzetet és figyelembe vedd valódi céljaidat, érték- és hitrendszeredet, valamint a többiek szempontjait is, ugyanis a Jupiter mindent felnagyít, amivel érintkezésbe lép, a Kos Jupiter különösen az énközpontúságot. Egy kicsit még vissza is tér a Halak jegyébe a mélylélek birodalmába (október 28 - december 20), hogy egónk visszahúzódjon, együttérzőbbek és intuitívabbak legyünk, törődjünk másokkal, foglalkozzunk a múlt kérdéseivel és az álmainkkal. Észrevegyük a rejtett és a felszín alatt megbúvó dolgokat, a hamis illúziókat, vágyakat, melyeket a nagy lendületben nem vettünk figyelembe. A retrográd szakasz szembesít a belső igazságunkkal és értékrendszerünkkel. Azt hangsúlyozza ki, amink nincs, ezért feszültséget is gerjeszt, a végére eloszlanak azok a vágyaink, melyek csak az egónknak voltak fontosak, felszabadulnak a blokkolt energiák. Érdemes a Jupiter ciklusát is tudatosan figyelemmel kísérni a saját életedben, hogy stabil alapokat teremts vágyaidnak.

Retrográd Jupiter az egyéni születési képletben:

A Jupiter retrográd hatása annak a háznak az aktuális ügyeit befolyásolja közvetlenül, amelyen a ciklus során áthalad. A születési képletben a Nyilas által uralt ház és az a ház, ahol a Jupiter áll plusz információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a retrográd ciklus befejeztével hol találhatunk választ a jövő irányával kapcsolatos kérdésekre. Konfliktus adódhat aközött, amit szeretnénk létrehozni és a tényleges eredmények között, amelyek hosszú távon az alázatosság és a személyes hatalom korlátainak leckéjeként jelennek meg. Ha a tudatosan tervezett cél meghiúsul, akkor vissza kell fordulni önmagadhoz, hogy megtudd, miért. Ha az, amit szeretnél nem illeszkedik az égi tervedhez, akkor valószínű, hogy eloszlik.

Jupiter teljes retrográd ciklusa dátumokkal:

· Jupiter direkt stacioner: 2022. 07.25. Kos 8°42’

· Jupiter retrográd irányba fordul: 2022.07.28. Kos 8°43’

· Retrográd Jupiter trigon Nap: 2022.08.01. Kos 8°43’

· Retrográd Jupiter szemben áll a Nappal: 2022.09.26. Kos 3°42’

· Retrográd Jupiter retrográd stacioner: 2022.11.21. Halak 28°48’

· Retrográd Jupiter trigon Nap: 2022.11.21. Halak 28°48’

· Jupiter direkt irányba fordul: 2022.11.24. Halak 28°48’

· Jupiter áthalad a retrográdba lépés fokán (Kos 8°43’): 2023.02.14.

A retrográd ciklus értelmezése:

Azon az életterületen, ahol a Jupiter retrográd irányba halad, a növekedés, terjeszkedés stagnál addig, ameddig a Jupiter ismét el nem indul előre. Mivel éppen trigon fényszögbe kerül a Nappal, a megnövekedett remény és az izgalom egybeesik a haladás megszűnésével. Hirtelen leállítja vagy visszavonja a terjeszkedő hangulatot, és megfordítja az energiát. A személyes döntések tehetetlenné válnak. Ez nem feltétlenül negatív helyzet, mivel most lehetőség van arra, hogy mielőtt valamit véghez vinnénk, átgondoljuk.

A Jupiter célja a retrográd szakasza alatt az, hogy összekapcsoljon egy mélyebb és személyesebb igazságérzettel, ami a saját teljes egyensúlyunk és egészségünk szempontjából helyes. Gyakran öntudatlanul elnyomjuk saját belső érzésünket, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és alárendeljük magunkat az elfogadott társadalmi értékeknek, vagy akár egy kapcsolaton belül meghatározottaknak.

A Jupiter retrográd ciklusa az évenkénti alkalom arra, hogy szemléljük és átgondoljuk életünk azon aspektusait, amelyekben személyes értékrendünket kell felfedeznünk. Bizonyos értelemben ösztönösebben éljük meg integritásunkat, amikor a Jupiter retrográd, és bár lehet, hogy képtelenek vagyunk kifejezni magunkat, a korrekció tudattalanul működik. Tehát, amit a Jupiter leállít és eltávolít, arra valójában nincs is szükségünk. A felsőbb Énünk felépítése nem egyezik az egónk szükségleteivel. Ideális esetben a retrográdba fordulás és az azt követő időszak a Nap szembenállásáig elhozza értékrendszerünk csendes, belső újraértékelésének idejét.

A Nap szembenállása a Jupiterrel kb. 2 hónappal retrográd irányba fordulás után következik be, és felerősít minden olyan helyzetet, ahol elfojtott vágyaink vannak. A helyzet robbanásveszélyes is lehet, különösen akkor, amikor intenzíven vágyunk valamit. A retrográd mozgás azt hangsúlyozza, amink nincs. Szembenézhetünk az összes elfojtott reményünkkel és vágyunkkal a ciklus első felében, amelyek most felnagyítva, túldramatizálva jelennek meg, ami katartikusan kitisztítja a levegőt. Ha a körülmények valamelyest rendeződtek, ez a tisztogatás lehetővé teszi a valós helyzet fokozatos asszimilációját, és ennek következtében a tervek fokozatos felülvizsgálatát.

A Jupiter felszabadító vagy rendező tulajdonsága nyugtalanító is lehet, különösen akkor, ha olyan élményeket hoz, amelyek eleve szokatlanok, vagy súlyosbítanak egy már megterhelt pszichológiai állapotot. Depressziót is kiválthat, ami a viszonzatlan szükségletek következménye. Ez az időszak megköveteli, hogy az önmagadba vetett hit mély tartalékaiból meríts.

Ahogy a Jupiter kezd visszatérni a direkt pozícióhoz, egyre mozgalmasabb és optimistább időszak következik a leendő tervek felvázolásával, és egyre nagyobb a várakozás és a feszültség érzése. Néhány nappal azelőtt, hogy a Jupiter ténylegesen direktbe fordulna, a Nap trigon fényszöget vet a Jupiterre, ami izgalmat és feszültséget hoz, beburkolja az összegyűjtött energiát. Az eredmény lehet egy pozitív felszabadulás, de a démonokat is megidézheti.

A direktbe fordulás felszabadítja a blokkolt érzelmeket, és impulzív döntésekhez vezethet. Fokozatosan tisztázódik, hogy mire van leginkább szükség. Lehetőséget kínál a blokkolt vagy elfojtott kreatív dolgok megelevenítésére.

Ha egy születési bolygót a Jupiter fényszögelt, amikor retrográd irányba fordult, akkor amikor a Jupiter átmegy ezen a fokon újra, új és megfelelőbb perspektívát hozhat az elhalasztott, elveszett, megváltoztatott, ígért vagy engedett dolgokról. Ezzel szemben, ha a direktbe forduláskor fényszögelt egy születési bolygót, akkor visszatekintve körülbelül hét hónappal azelőtti időre, mi történt, amikor először áthaladt ezen a fokon, most láthatjuk át, hogy mit hozott valójában.

A direktbe fordulás kiváló időszak egy új vállalkozás indítására vagy egy koncepció bevezetésére, mert az ezt követő 8 hónapos direkt mozgás lehetővé teszi a stabilitást és a növekedést, hogy szilárd alapokat hozzon létre azon a területen, ahol a Jupiter tranzit található. Azok a tervek, ötletek és projektek, amelyeket a hátráláskor (vagy a születési bolygóval való első direkt érintkezéskor) megnyirbálódtak, valószínűleg drámai változáson ment keresztül. Kb. 80 nappal a direktbe fordulás után a Jupiter átmegy azon a fokon, amelyen hátrálni kezdett, ismét lendületet vesz, és a Nappal történő együttállás felé tart. A direktbe fordulás és a retrográd fokon való áthaladás között megtörténnek az utolsó simítások, és kialakul a teljes átfogó kép teljes érettségében.

Forrás: Erin Sullivan: Retrograde Planets

2022.07.26.