Mars-Szaturnusz kapcsolatok a horoszkópban

A psziché szexuális élete

A Mars a férfi energia sajátos formájának, a harc, az életerő, impulzus, fiatalság és szexualitás szimbóluma, sokat elárul arról, hogyan mozgunk a világban, és mi motivál vagy indít el bennünket. A Szaturnusz pedig egyebek mellett a félelmet, az önvédelmi ösztönt, a védekezést, a határoltságot szimbolizálja, lassú és nagyon nehéz, megmutatja nekünk az elkötelezettség birodalmát. Mindent lelassít, míg a Mars azt akarja, hogy minden felgyorsuljon. A bolygók nem tesznek bennünket semmilyenné, hanem a pszichés energia sajátos mintái. Analógikus jelentésüket megértve közelebb kerülhetünk önmagunk vagy a világ megértéséhez.

Egy nő képletében a Mars az illető tudattalan férfi képe (animus). Ha képletében a Mars a Szaturnusszal fényszögkapcsolatban van (különösképp együttállás, szembenállás, kvadrát), akkor az árnyék (azok a tulajdonságok, amelyek negatív megítélésük miatt kizáródnak a tudatból) tulajdonságai a férfira vetülnek, a férfi szeretőre vonatkozó képzetet (Mars) járják át. A nő képzete összemosódik az árnyékkal és ha ezt a férfiakra kivetíti, azok nem fognak kedvező színben feltűnni a szemében. Az animus ilyenkor brutálisnak, elnyomónak, hidegnek vagy éppen ellenkezőleg gyengének és erőtlennek látszik. Az ilyen szülöttek nem tudnak megbízni a férfiakban, vagy a férfiségben és a külvilágban állandóan saját félelmetes animusuk kivetülése néz vissza rájuk. Szexuális értelemben lehet, hogy nincs semmi problémájuk, mert fizikailag leváltak érzelmeikről és valamiféle kontrollra törekszenek a kapcsolataikban, mert meg akarják védeni magukat a férfi dominanciától, amelyet eredetileg ők vetítenek rá.

Egy férfi ábrájában a Mars az illető férfiasságának, önérvényesítésének, maszkulin önkifejezésének szimbóluma. Ha a férfi képletében a Mars kapcsolódik a Szaturnusszal (különösképp együttállás, szembenállás, kvadrát), akkor a nagyon széles értelemben vett férfiség kerül az árnyék fogságába. Többféle megnyilvánulási módja van ennek. Egyeseknél passzívitásban, gátolt önérvényesítésben jelenik meg, miközben egyre jobban gyűlik a külvilággal szembeni harag. Másoknál agresszivitásban nyer kifejezést. Az impotencia is lehet ennek formája, de túlkompenzálás esetén lehet az illető javíthatatlan szoknyavadász is. Olykor megjelenhet erőszakosság vagy mazochizmus.


A tudattalan kompenzáló módon működik. A polaritás egyik fele nem jelenhet meg a tudatban anélkül, hogy a másik ne lenne meg tudattalanul, illetve másokra vetítve. Tehát ezek a viselkedésformák pszichés állapotok szimbolikus megnyilvánulási formái. Ha az ember tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érzi magát, akkor vagy elfogadja ezt az állapotot, vagy harcba száll és maga akar bántalmazni, hogy ezzel legyőzze saját tehetetlenségét. Ez nem feltétlenül a szexualitáson keresztül jelentkezik, hanem megjelenhet érzelmek kinyilvánításának sajátos módjában, az egyén kommunikációjában, vagy akár a szeretet és törődés álarcában is. Ezek ugyan azt a beállítódást tükrözik a maszkulin elvvel kapcsolatban. Ha ez szexuális viselkedésben nyilvánul meg, az csupán egyik lehetséges tünete az adott pszichológiai állapotnak.

A Mars és a Szaturnusz együttes megnyilvánulási formái:

Magas szinten:

• Érett szexualitás

• Tartós vágy

• Fegyelmezett cselekvés

• Találékonyság

• Összpontosított energia

• Kitartó erőfeszítés, kitartás

• Elkötelezett szenvedély


Alacsony szinten:

• Szexuális elnyomás

• Félelem a férfiasságtól

• A harag elnyomása

• A cselekvés meghiúsult vagy reménytelen érzése

• Feszültség aközött, hogy mit kell tenned, és amit tenni akarsz

• Csalódottság és bosszúság

• A vágyak ellenőrzése

• Fiatalság, impulzivitás megítélése

• Önmegtagadás

• Ellenállás a tekintélyekkel szemben

Az ilyen viselkedésformákkal akkor lehet a legkonstruktívabban együttműködni, ha a viselkedés gyökerei, pszichológiai tartalma a tudatosság fényébe emelkedik, ehhez nagyfokú önvizsgálatra és a tudattalan motivációk feltárására van szükség. A Szaturnusz frusztrációt, elmagányosodást, csalódást okoz, azért, mert ez tanítja meg az egyént arra, hogy befelé nézzen, tudatába kerüljön szexualitása, párkapcsolati igényei valódi természetének.

A Mars szenvedélyes működésének és a Szaturnusz fenntarthatóságának egyesítése és a legmagasabb szinten történő együttműködtetése csodálatos kombináció lehet. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor ezek a fényszögek a növekedés és a belső gazdagodás eszközei.

Forrás: Liz Green: Kapcsolódás