Kapcsolatok elemzése

Asztrológus módszerei

Milyen módszereket használnak az asztrológusok a kapcsolatok vizsgálatára?

Szinasztria: ez talán legismertebb technika, ahol két horoszkópot hasonlítunk össze egy adott kapcsolat vizsgálata értelmében. Ezt gyakorlatilag minden asztrológiai szoftverben meg tudjuk jeleníteni. Egymásra vetítve a két fél radixát és figyelembe véve "A" bolygói hová esnek "B" házaiban, illetve milyen fényszögek találhatók köztük.

Kompozit képlet: Metszőpont vagy Felezőpont képletként is ismeretes. Ebben az esetben a két horoszkópunk bolygói közötti rövidebbik ívtávolságot alapul véve az adott felezőpont pozíciójába kerül az új képletünk adott bolygója. Pl. "A" személy Vénusza Kos 25 fokon áll, míg "B" személy Vénusza Kos 5 fokon áll, a Metszőpont képletben a Vénusz a Kos 15-ik fokára fog kerülni.

Ez a képlet statikus, vagy mondjuk úgy „szimbolikus" képlet. Ezért rendszerint nem számolnak hozzá sem tranzitot, sem progressziót vagy szolárt stb. Bár angol nyelvterületen előfordul, hogy készítenek ún. Progresszív Metszőpont képletet, ami úgy készül, hogy mindkét fél radixának elkészítik az adott évre szóló progresszív képletét, és ebből a két progresszív képletből készítik el az új Metszőpont képletet.

Davison képlet: Időfelező vagy Középidő képletként ismeretes. Ez a képlet úgy készül, hogy először kiszámítjuk a két szülött születési ideje közötti idő hosszúságát, majd kiszámoljuk ennek az időtartamnak a felét, és azt vagy hozzáadjuk a korábbi, vagy levonjuk a későbbi születési időpontból. Ez lesz az Időfelező képlet időpontja. Majd a két fél születési helyének a koordinátáinál elvégezzük ezt a módszert, mert az új földrajzi hely pont félúton lesz mind a Keleti Hosszúság, mind az Északi Szélesség szerint számítva. Természetesen ugyanazon a földrajzi helyen született embereknél marad a születési hely!

Az eredeti módszert így használják a legtöbben, de kialakult az a felfogás is, hogy az időfelező képletet arra a földrajzi helyre állítsák fel, ahol maga a kapcsolat működik - pl. ha egyik szülött Nyíregyházán született, a másik Szegeden, de Budapesten élnek, akkor Budapest lesz az Időfelező képlet földrajzi helye.

Ez a képlet „dinamikus" - vagyis valós földrajzi helyre, és időre van kiszámolva, ezért lehet tranzitot, progressziót vagy akár szolárt is számítani hozzá.

Coalescent képlet: Ez a legújabb képletfajta, amit az emberi kapcsolatok vizsgálatára alkalmaznak. A képlet úgy készül, hogy, mint a Kompozitnál kiszámoljuk a két horoszkóp adott bolygója közötti kisebb ívtávolságot, majd 360-at elosztjuk ezzel a fokszámmal. A kapott szám lesz az a szorzószám, amellyel felszorozzuk mindkét képlet bolygójának a pozícióját, és ez az új pozíció lesz a Coalescent képletbeli új bolygó pozíció. Tehát ez a módszer ötvözi a felezőpont elvet és a harmonikus képleteknél használt elvet.

Ennek a képletnek specialitása, hogy bár statikus képlet mégis lehet számolni hozzá tranzitokat - ezekre a képlet kifejlesztője szerint nagyon érzékeny ez a képletfajta.

Összefoglalva:

  • A szinasztriát rendszerint két szülött között tudjuk értelmezni a legkülönbözőbb emberi vonatkozásokban - szülő - gyermek, férj - feleség, alkalmazott - főnök stb.

  • A Metszőpont képletet rendszerint a konkrét társkapcsolatok vizsgálatára szokás használni, bár a szinasztriához hasonlatosan itt is szélesebb körben vizsgálódhatunk. És újabban, akár több személy képletének bevonásával is készíthetünk Metszőpont képletet egy adott csoportra stb.

  • Az Időfelező képletet szintén a társkapcsolatokra fókuszálva tudjuk használni.

  • A Coalescent képletet viszont használhatjuk a társkapcsolatok vizsgálatára, illetve olyan esetekben is, amikor egy személy radixát és egy esemény képletét szeretnénk ilyen módon vizsgálni. Tehát személy és személy, illetve személy és esemény között is felállíthatunk Coalescent képletet.