Családi konstelláció: Nap-Szaturnusz

Nap-Szaturnusz kapcsolatok a horoszkópban

a családi konstelláció tükrében

A bolygók szimbólumhordozók, többféle aspektusból felfoghatjuk és értelmezhetjük őket a horoszkópban.

A Nap a tudatos elménket, cselekvésünket, alkotó életerőnket képviseli. Archetípus szerint a Nap jelképezi az apát, a férfi-elvet, a Hold az anyát, mint nőit. Vannak olyan családi helyzetek, melyekben az apához és/vagy az anyához való viszony terhelt, ami megzavarja a szülők és gyerekek közötti adást és befogadást. A horoszkópban ezt a Nap és Hold fényszögakpcsolatai mutatják meg.

Sokszor azonban a szülők szerepet cserélnek és az anya veszi át az apai szerepeket és ő lesz a mértékadó az értékek továbbadásában. Ilyen esetekben a gyermek szemszögéből a Nap őt képviseli és az apa a gyengébbnek, a Holdnak feleltethető meg. Bárki is álljon a Nap mögött, belőle fakad az erő, a férfienergia, annak a lehetősége, hogy önmagunkkal és az élettel azonosuljunk.

Ha a horoszkóban Nap-Szaturnusz együttállás, kvadrát, szembenállás van (tükörpontra és kisebb mértékben a X. házban álló Napra is vonatkozik), akkor ez azt jelenti, hogy ezt a „befogadást” a Szaturnusz valamiféleképpen akadályozza, ezért szülővé válásról beszélünk. Az adás rangsorának rendjét, nem őrzi meg (azt, hogy a szülő a nagy és a gyermek a kicsi).

A Szaturnusz, mint a rend őre is, belső tanítómesterünk, lelkiismeretünk hordozója. Egy magasabb rendet képvisel. Ha objektív erői összecsapnak a Nap szubjektív erőivel, felborul a rend. A Nap, az én birtokba veszi ezeket az energiákat és saját létezéséhez használja fel. Ilyenkor azt gondolja az ember, hogy ő a fő felelős és nehezére esik az autoritást, mint például az apát elismerni. A fényszög típusa szerint nyíltan (együttállás), harciasan (szembenállás), elfojtva (kvadrát) vagy tudattalanul (tükörpont) lép fel ellene. Mivel nem bízik az egyik szülő nagyságában és erejében, nehezére esik rá támaszkodni. Makacsul ragaszkodik hozzá, hogy mindent egyedül kell viselnie. Idővel úgy érzi, mintha ő lenne szülei, illetve az egyik nagyszülő, vagy a testvérek apja vagy anyja. Erejét, a Napját a család jólétéért veti be. A benne lévő gyermek visszahúzódik és egy túlterhelt felnőtt lesz belőle, akinek nehezére esik letenni az átvett felelősséget. Így élete során konfliktusba kerül bizonyos autoritás figurákkal, mint például tanár, főnök, személyes kapcsolataiban pedig mindig a nagyobb szerepét játssza. Így partnerétől is megtagadja az egyenrangúságot.

Nap-Szaturnusz fényszögkapcsolattal rendelkező egyén az élet minden területén sok terhet fog magára vállalni és sok felelősséget fog viselni. Ez a minta csak akkor fog megszűnni, ha felismeri, hogy az adás és elfogadás és a felelősségvállalás nincs egyensúlyban. A kiút a következetes áldozaton keresztül vezet. Át kell adnia az Égnek egy darabkát a Szatrunuszból, hogy Napjának ereje szabadabban kibontakozhasson. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy meg kell adni a tiszteletet és vissza kell adni az őt megillető terheket és felelősséget annak a személynek, akiért gyermeki helyét feladta, azért, hogy kijöjjön abból a szerepből, amibe belemerevedett. Ezt meg lehet tenni egyedül is, de családállítás keretében is.

Forrás: Ingrid Zinnel: Családi konstelláció a horoszkópban