Nyilas

Nyilas (Sagittarius) csillagkép


Ekliptikai koordinátája: Bak 0°30’ – Bak 26°20’


Időszaka: december 21./22. – január 17.


Olümposzi védnöke: Artemis, a Hold istennő, a vadászat istennője.

Testvére Apollón, a Nap.


Alfacsillaga: Rughbat, de nem ez a legfontosabb


A Mérleg-Skorpió-Nyilas egység: ha a Mérlegben egyensúlyt teremtesz, lemehetsz a mélységbe, levágsz magadról mindent, ami nem fény és ez után útjára indíthatod a fényt, ami már a Nyilas. A Nyilas fénynemző stáció, a fény útjára indításának a helye és az ideje az égen.

Környezete:

Elhagyom egy kicsit a Nyilast, de még nem értem a Bakba, itt lép be Aquila a Sas csillagkép, a szárnyalás. Ez az egy hely van az égen, ahol a két ekliptikai csillagkép között van egy kicsi szünet.


Mi a fő vezérlő elv, még egy kicsit a Nyilas, de a Sas (equatoriális csillagkép) belép, mert van egy rés a pajzson, tehát ez az egész időszak egyrészt a turul ideje, másrészt a szárnyalás, kiemelkedés ideje.

A Nyilas csillagai mellett közvetlenül oldalt van a Déli Korona, ez a magyar szent korona. A Nyilas nyílvesszőjével védi a Déli Koronát. A Nyilas és a magyar szent korona szorosan összetartoznak. Fölötte a Scutum, a Pajzs. A Jupiter hetekig a Pajzs alatt haladt, az imának óriási ereje van ilyenkor. Ez az égi Pajzs, Isten pajzsa, védelem.

Még fölötte a Sas az Aquila csillagkép.


A Nyilas csillagképben a magas tudás a lényeg, az istentudás.

Ez tud most lejönni az anyagba és kézzelfoghatóvá válni, mert a Szaturnusz a Plútóval ebbe a csillagképi környezetbe áll még együtt és a Szaturnusz fő elve, hogy valamit kézzelfoghatóvá tenni. Itt az ideje, hogy ha kell radikálisan jelenjen meg az emberek életében az istentudás. Másik üzenete: kb. két éve indult el az a folyamat, hogy a Plútó elérte az Ekliptikát, 2019-ben csúcsosodott ki, a Plútó fentről jött, elérte az Ekliptikát (ez a mi fizika világunk) áthaladva a Nyilas csillagain és megy lefele a déli égboltra, azt jelenti, hogy fentről hozza a magas tudást, az istentudást a fizikai síkra.

Plútó Ekliptika találkozó volt a világháborúk idején a Rák zodiákusában, de akkor aluról jött és fölfelé tartott. Felhozott mindent, ami addig a mélyben volt az emberiség kollektív tudatalattijában, az összes szörnyűség testet öltött az anyagban.

Tanító csillagkép. Itt tudjuk felvenni a közvetlen kapcsolatot a Teremtőnkkel, az Istennel. Nincs szükség ehhez külső segítőkre. Valójában nincs szükség egyházi rendszerre.

Nyilas csillagkép üzenetei:

  • tanító

  • isten közvetítője, isteni üzenetek hírnöke

  • gyógyító energia (az első résznél, ahol fölötte ott van a Kígyótartó szellemi vezérlő elvnek)

Itt is van egy elengedő kéz.

Nyílvessző: ezen belűl Al Nasi csillag Bak 0°34’. A Nyilas nyílvesszőjének hegye, a gamma csillaga. Azért lényeges, mert a Tejút közepébe visz a Nyilas nyílhegye. Ez a Tejút szíve. A Nyilas csillagkép és a Tejút közvetlen összeköttetésben vannak. A Nyilas csillagképben ott van a megcélzás üzenete, valamit célba veszek. A Nyilas az isteni szeretetet veszi célba. A Nyilas ahogy hátrafordul, megcélozza a Skorpió szívét az Antarest, az isteni szeretetet. Ezért a Nyilas csillagkép a szeretet törvényének csillagképe.

A magyarság csillagképe.

Magyarság küldetése: megtanítani a világot a szeretet törvényére. A fényt útjára indítsuk először a Kárpát medencében és utána a világban. Nem hiába mi őrizzük a Déli Koronát, ami egyedülálló a világon, szakrális beavató korona, vagyis az egyetlen olyan korona, amelynek olyan energetikája van, hogy az isteni energiamezővel, a Tejút energiamezejével közvetlen kapcsolatba tud lépni és azt a koronán és a beavatott királyon keresztül ide lehozza az anyagba.

Szövetség, összefogás szimbóluma – félkörív

Ikrek és Nyilas poláris pár az égen – tudásátadó csillagképek

Az Ikreknél inkább az a domináns, hogy az isteni tudást a hétköznapokban lehet és kell átadni egyszerűen, nyelven, hétköznapi embereknek, egyszerűbb szint.

Ikrekhez tartoznak az általános iskolák, gimnáziumok.

A Nyilasnál, amikor a magas tudást adja át, szélesebb összefüggések, nagy eszmefuttatások tartoznak ide. Ezt lehet, hogy egy egyszerűbb ember nem érti, mert nem így gondolkodik a világról, neki az Ikrek tud jól működni. A Nyilas kicsit megnyitja az univerzumot.

Nyilashoz tartoznak az egyetemek, főiskolák.

Távlatokban való gondolkodás, érti is a távlatokat, a széles összefüggések nagyon fontosak, átlátja az egészet. Az életnek a végső nagy titkai az a Nyilas, az Ikrek ezzel nem bíbelődik, nincs vele dolga.

Az Istentudás, az Istennel való kapcsolódás, hit, ima nagyon fontosak és különleges erőt adnak a Nyilasnak. A társainak a tanítója, az isteni törvényeket és az isteni szeretetet is tanítja.

Ide tartoznak a nagy utazások. De akár képzeletben elutazni Atlantiszra.

Az isteni törvények az isteni igazság.

Nyilas nyílvesszője: a benned lévő fókuszáltságnak a képessége, tudsz-e fókuszálni valamire. Tudsz-e figyelni egy dologra és tudod-e a figyelmedet azon tartani. Ez a teljes jelenlét állapota. A célratartás művészete.

Üzenet: A Nyilas a nyílvesszőjével a szeretetet veszi célba. Az egész létezésünk igazi célja, hogy csak a szeretetre fókuszálj, és maradj meg ebben. Hiszen a Nyilas nyílvesszője egyrés visz az Antareshez (Skorpió szíve) és a Tejút szívéhez és ez az isteni szeretet. Magyar hagyományban a szerelem nagyon fontos.