Bak

Bak (Capricornus) csillagkép


Ekliptikai koordinátája: Vízöntő 1° - Vízöntő 25°


Időszaka: január 21. – február 14.


Olümposzi védnöke: Hesztia (házi tűzhely őrzője, fény őrzője)


Alfacsillaga: Algedi Prima, Algedi Secunda


Ez az időszak, hogy őrizzük a fényt. Nehéz lelki periódus. A Bak tudása, hogy a legmélyebb, legkilátástalanabb ponton őrzi a fényt. A legkilátástalanabbnak tűnő helyzetben sem adja fel. Kitartó, konok, makacs, elszánt. KITARTÁS. Kitartani a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetben is, ezt tudja a Bak. Sorsuraló csillagkép. Ebben a stációban ismét egy olyan kozmikus pillanathoz érünk a fejlődésben, hogy tökéletesen uralni tudjuk az életünket.

Három király van a rendszerben: Oroszlán, Nimród, Bak


A Bak sorsuralása: Régi mitikus ábrázolásokon a bakkecskét úgy ábrázolják, hogy egy nagyon magas és meredek sziklának a tetején áll úgy, hogy kimegy a sziklának a széléhez és ott megáll, a négy lábát összehozza egy pontba. Iszonyatosan instabil helyzet. Meginoghat, le is néz a mélybe. Az az állapot az ember életében, azt a mélységet, ami alattad van, tökéletesen uralod, nem szédülsz meg, mikor lenézel a mélybe. Ha valaki nem uralja a félelmeit, azért esik le, mert saját magát lerántja ez az energia. Ez az, amit a Bak megugrik, azt mondja, hogy nem zuhanok le, mert uralom a félelmeimet, vagyis azt az őrült mélységet, szakadékot, ami alatta van, ő tökéletesen uralja a félelmeit. A Bak nem inog meg. A Bak stabilizáló erő, mindig számíthatsz rá, megbízható. Konok és makacs, nem negatív értelemben, mert őriznie kell a fényt.

A Bak a múltba tekint.

A jelent az tudja uralni, aki a múltját is ismeri és rálát a múltjára. Ha az ember múltjában titok van, vagy letagadott dolog, ami lehet jó is és rossz is, akkor olyan energetikai hatásnak van kitéve emiatt, hogy nem tudja uralni a jelenét. A múltra való rálátás ad erőt a jelen uralásához.

Van egy plusz tudás a Bakban. Felmegy a hely tetejére, maga mögött hagyja a hétköznapok problémáit. Itt történik meg az érzelemmentesség állapota. Gyógyító meditációban lehet használni. Akinél erős ez a csillagképi energia, érzelemmentesen rá tud látni egy helyzetre. Így a tökéletes, tiszta, teljes, objektív rálátás ajándékát kapja meg. Ennek az érzelemmentességnek és az abból megszülető másfajta rálátásnak a lényege, hogy olyan tudást kapok a kezembe, amivel uralni tudom az életemet.

A Bak gyakorlatorientált kézzelfoghatóság törvényében hisz, szaturnuszi energia. Csak az számít neki, ami kézzelfoghatóvá tud válni az anyagban. Anyag orientált. Vizsgázunk abból, hogy a bennem levő remények, vágyak, tervek közül mi az, ami kézzelfoghatóvá válik. Segít abban nekem, hogy kézzelfoghatóvá tegyek valamit. Egyrészt vizsga, másrészt erő ahhoz, hogy kézzelfoghatóvá tegyek valamit.

Felteszi azt a nagy kérdést, hogy mi az, ami kézzelfoghatóvá vált, a többi értelmetlen, idejét múlt dolgokat elveti. A Baknál nagyon magas a mérce és szigorú. Az maradhat, ami örök érték, ami életképes, ami kézzelfoghatóvá tud válni az anyagban.

Előtte ott a Nyilas, a Nyilas indítja útjára a fényt. Jövő tervező, ott vannak a nagy eszmék, ideák A Bak azt mondja, mindazt, amit elterveztél a Nyilasban itt az idő létrehozni, hozd létre, valósítsd meg, teret adok ehhez. A Nyilas célkitűzésének, nagy szabású terveinek a realizálása a Bak.

A Baknál nagyon fontosak a részletek. Mikroszkóp – a picit felnagyítja, hogy lássam a porszemet is, mert ez fontos. Mert enélkül, hogy meg nem látom ezt a részletet megint, nem tudom uralni az életemet, tehát itt nagyon fontosak a részletek, sorsot uralóan fontos.

Alatta levő csillagképek a Mikroszkóp és a Déli Hal csillagkép. A Mikroszkóp a részletek fontosságát hangsúlyozza a sors eseményei, feladatai fontosságában, a Déli Hal a megjelenő segítséget és felemelkedést szimbolizálja.

A Bak halfarkú csillagkép, a Vízöntővel találkozik. A Bak nem önálló csillagkép, mert a felétől lefelé a Vízöntő. Tehát a Bak és a Vízöntő egy párost alkot az égen. A Bakra ráömlik a Vízöntő vize, tehát tisztul. A belső világ részleteinek ismerete általi tisztulás a jövőért történik. Ez az égen a másik nagy termékenyítő nemző hely. Főleg a szellemi termékenység erős nagyon. Vízöntő 11-25 fok között kiemelten nagy szellemi termékenység.

Vízöntő múlt vize ömlik a Bakra: itt van még egy feladat, a Bak egy feladat, van még egy sorsfeladat. Mi a sorsom? Ezt a Bak őrzi. A feladat a múlt terheitől való megszabadulásról szól, az meg a Vízöntő. Aki minél jobban megszabadul a múlt terheitől, annál termékenyebbé válik az életében és szellemileg.

A Bak csillagképhez is az uralás feladata társul, de égi helyzete révén a belül születő fénnyel együtt jön a világra az alázat felemelő fontossága.

A Bak képes uralni a félelmeket, anyagot, pénzügyi dolgokat.