X. ház

Hivatás, karrier, népszerűség, anya


A X. házban talál a Lélek önmagára a Földön. Itt fogadja inkarnációját, itt teljesíti be számtalan alászállásának értelmét és célját. A Lélek itt ébred rá, hogy ő valójában nem az anyag foglya, nem vezeklő bűnös, s nem is karmája adósságát ledolgozó elítélt, hanem Ember, a Teremtés Oszlopa, akinek lába szilárdan nyugszik a földön, s akinek homloka az egekig ér. A földi lét nem büntetés, hanem éppen ellenkezőleg, kitüntetés: embernek lenni kiváltság, az anyagba szállt Lélek földi létköre az univerzum legmagasabbra értékelt vállalkozása.

A X. ház a hosszú vándorlás után hazaérkezett ember nyugalma. Annak bizonyossága, hogy az Énnek feladata és szerepe van a világban: a világ szólítja az Ént, s az Én felel e hívásnak. Annak tudása, hogy a világ és Én nem különálló fogalmak, hanem egymást kölcsönösen feltételező és egymást kiegészítő tényezők. Az Én köre – a horoszkóp – hiánytalanul tartalmazza a világot, ezért is képes a világ tartalmazni az Ént. S hogy az Én egyedi élete során fokról fokra elrendezi magában a világot, a világ dolgait, úgy kerül az Én is fokról fokra az őt megillető, neki szánt helyre odakint a világban.

Ez a ház egyesíti magában a középpont nyugalmát és a periféria mozgását. Magában foglalja, összerendezi, strukturálja és kiérleli a többi ház tapasztalatát, koncentrálja az erőit, és az itt – és - mostba, a realitás világába irányítja őket. Ezekből az erőkből építkezik: építi a világot, és építi magát a világban.

Amíg a Lélek nem lakja be a Földet, addig inkarnációinak körforgása nem érte el a célját. Amíg belső erőit nem uralja, amíg a neki rendelt eszközeit mesterien nem használja, amíg viszonyaiban nem álla azon a helyen, ahol csak ő állhat és senki más – addig nem mondhatja, hogy megérkezett. A X. ház a beteljesedés dimenziója. A Lélek itt – miként a súlyemelő, aki a feje fölé lökte a súlyát és stabilizálta az egyensúlyát – kérdőn a bírákra pillant. S a Bírák, a Karma Őrei bólintanak: a gyakorlat tökéletes, a pontszám maximális, a súlyt a földre lehet dobni. A földre dobott súly azonban már a következő ház témája.

Az Én világi érvényesülésének területe.

Hivatás – szakma – a társadalomban elfoglalt hely – élettervek megvalósítása – a cél, amit el kell érned ebben az életben, életcél energiamintázat,(ezt mindenki eléri). – Karrier – a státus – az önépítés iránya – a társadalom megbecsülése vagy ítélete – a külső elismerés – a hírnév –a rang – a világ előtti megjelenés – a siker – a népszerűség. – A nyilvánosság előtti szereplés – a társadalmi szerepvállalás – önmegvalósítás – önérvényesítés – beteljesedés – az Én kimunkálása, felépítése, kiérlelése – a befejezettség állapota – a valódi értékek kidolgozása – a fokról-fokra haladás – a felelősség vállalás – kötelesség – emelkedés vagy bukás.

A hagyományos asztrológia, az anyát és a vele való viszonyt a X. házba teszi.