8. ház

Transzformáció, veszteség, okkult


A 8. ház iránya a kör fókuszába, a probléma lényegébe vezet. Korábban a 4. ház erőterében a Lélek még csak e pont körül keringet, s megközelíteni éppoly képtelen volt, mint elszakadni tőle. A 8. ház azonban azt üzeni: „elérkezett az idő”. Az idő a szembenézésre, a végső küzdelemre. És mert egy probléma megoldása sohasem azon a síkon történik, ahol az keletkezett, ezért a Léleknek dimenziót kell váltania ahhoz, hogy a változást, a változtatást véghezvigye. A dimenzióváltó pont pedig a probléma magvában rejlik.

A megoldás, döntést kíván a döntés pedig áldozathozatallal jár. Az áldozat, amelyet a 8. ház a Lélektől vár, az, hogy engedje el minden ragaszkodását, adja fel minden félelmét, fogadja el minden veszteségét. Lássa be, hogy mindez csupán délibáb, az anyagvilág elhihető káprázata. Hogy nincs értelme a ragaszkodásnak, hiszen nincs is mihez, hogy nincs értelme a félelemnek, hiszen nincs is mitől.

A 8. ház áldozatul követeli a Lélektől azt a semmit, ami valaminek látszik, s cserébe odaadja azt a valamit, ami a hétköznapi érzékelés számára semminek tűnik. A 8. ház a veszteség paradoxona, a hiány inverze, az üres tér tagadása. Ezen a területen látható lesz, hogy mindaz, amit a Lélek itt a földön létezőnek tekint, megdermedt, sodródó, holt anyag csupán, s hogy az egyetlen, ami eleven élettel és kiapadhatatlan teremtő potenciállal teli, az az üresnek látszó Tér.

Így aztán aki feláldozza a világ illúzióját, az élőnek vélt holt anyagot, a biztonságosnak hitt holt teret, az mindezért eleven életet kap cserébe: lényébe a három dimenzión túli energiák ömlenek, fellebben előtte az anyagvilág sűrű fátyla, és színről színre látja azt, Ami Van.

A 8. ház a Lélek illúzióit kéri áldozatul: az állandóság illúzióját, a biztonság illúzióját, a kontroll illúzióját, az Én illúzióját. Aki mindent képes feláldozni, az új világba lép. Elvész e világ számára, s életet nyer egy másikban. A 8. ház a vég és a kezdet, a halál és az újjászületés, a veszély és az esély, a betegség és a gyógyulás, a kétségbeesés és a megváltás.

Az önfelfedezés élményszerű útja. – A szexualitás lelki dimenziója – termékenység itt is megjelenik (mint szaporító szervek működése). - Végpont – határokon, tabukon túli területek – dimenziók közötti váltás – transzformáció – rendszeren kívüli energiák használata. – Pszichés erő és gyógyítás – mágia. – Válság – hiány – veszteség – végletes élethelyzetek és betegségek – műtétek. – Újjászületés – katarzis terápiák – a megszokottból való kilépés – ugrás az ismeretlenbe – gyökeres átalakulás – a dolgok végessége. – Megváltozott tudatállapot – érzékfeletti észlelés – okkultizmus – pszichék – elengedés – hiányállapotokban való megakadás. – A test halála – a halál mikéntje –kötelezettségek másokkal szemben. – A mások pénze – örökségek – hogyan gazdálkodunk mások pénzével, értékeivel – azok a dolgok, amiket letagadunk, amikről lemondunk – titkok, tabuk, amiket nem akarunk elmondani – a sorsszerű áldozathozatal