11. ház

Függés, függetlenedés, barátok, közösségek


Inkarnálódni annyi, mint a földi rendszer részévé válni, betagolódni a konszenzus-tudatba, a téridő valóságába. Amikor letelik testi életideje, leveti testi ruháját, felébred és hazatér. Ezt az utat, életkörei során, már számtalanszor bejárta. Anyagba szállt, élt, visszatért.

E ciklus, melynek tudatossága jó okkal nem képezi a Lélek e világi útravalóját, mégis az élet Alfája és Omegája, az inkarnáció körének legfontosabb – belépő és kilépő – pontja, a 11. ház.


Ennek a háznak a témája, a kötöttségektől való megszabadulás. Az idegen rendszerekbe való betagozódás, és az e rendszerekből való kiszabadulás. A konszenzus-valóság, a társadalom, a csoport, a család szokásai és elvárásai által épített korlátok áttörése, a Lélek belső igazságának és szabadságának a kivívása. A 11. ház mindazon viszonyok témája, amelyek a Lelket – hamis biztonság illúzióját keltve – függésben tartják, s ennek poláris ellenpárjaként mindazon kapcsolatok nosztalgikus vágya is, amelyek a két inkarnáció közt átívelő szakaszt – köztes létet – jellemzik.

Ennek földi visszfénye az igaz barátságokban és az elkötelezett szövetségekben tükröződik: kölcsönösen egymást támogató individuumok közösségében, az önzetlen, érdekmentes összetartozásban, a közös célon való segítő együtt munkálkodásban, a „mindenki egyért, egy mindenkiért” elvében.

Függés és függetlenedés (partneri, munkahelyi, gazdasági, szociális), rendszertől való függés feszültsége és az abból való kiugrás késztetése. – Lázadás – a „csak azért is” és a „csak azért sem” késztetése (így lesz a házban álló én állapot „ saját maga ellensége”), – A fennálló rendszerek működésétől eltérő alternatív utak és megoldások – a társadalmi igazságosság és érdekérvényesítés területei. – Közös eszmék vagy nézetek által összeverbuválódott társaságok – politikai vagy szociális aktivitás - individualizálódás – egyediség – az egyéni út megtalálása – nagyobb mozgástér keresése, magasabb fokú önmegvalósítás elérése. – Támogató kapcsolatok, barátságok, jóakarók, pártfogók – az életben várható segítség, támogatás – remények és kívánságok háza – megmutatja milyenek a barátaink és vágyaink – embercsoportokkal, társulásokkal, klubokkal való viszonyinkat is jellemzi, amelynek a tagjai leszünk – csoport szellem – a világ jobbításának szándéka– emberek, ember csoportok akikre „rákattanunk” – hálózatépítés - számítógépes kapcsolatépítés. – Az a haszon, amit hivatásunk gyakorlása közben szerzünk.