Szaturnusz


Földies, negatív, férfias – hideg és száraz

Átlagos haladása: 29 év 167 nap a keringési ideje, egy jegyben 2,5 évig tartózkodik.


nagyszülő – öregember – a törvény őre – a szakma nagy öregje – a szabályok betartója – a rend képviselője – ellenőr – remete – aszkéta - fakír

- ahol gyakran szegénynek érezzük önmagunkat!

- ahol, vagy amellyel szemben kritikusok, gyanakvók és bizalmatlanok vagyunk!

- amit nagyon komolyan veszünk és gyakran súlyos lelki teherként is értékelünk!

- ahol megoldandó feladatok várnak!

- ahol mások terheit is hajlamosak vagyunk a vállunkra venni!

- amely miatt ott „sírunk”, ahol senki sem lát!

- ahol egyszer a tapasztalataink, bárhol beváltható kincset fognak érni!

- ahol karmikus bűnt követtünk el az előző életünkben.

A fizikai Én, az anyagot öltés, a felelősség vállalása, tanító bolygó, koncentráció, kitartás, a gátlás, a félelem, az önfegyelem. A szigorúság, a türelem, a memória, a céltudat, stabilitás, a biztonság megteremtése. Zárkózottság, realitás, összehúzódás, érlelés, korlátozás, hidegség, zsugorodás, konzervativizmus, óvatosság.

Az idő, az időhöz való viszony. A küszöb őre, csak azt engedi továbblépni, aki kiállta a próbákat. A szaturnuszi dolgok mindig lassan kezdődnek, hosszú lefolyásúak, s lassan csengenek le. Küldetés, lényegre koncentrálás. A karma bolygója: a karmát a földi életben kell, fizikai körülmények között megvalósítani. Tapasztalatokon átívelő bölcsesség.

Minőségi időt kell eltölteni ott ahol áll, és aminek az ura, valamint ott a biztonságot és a stabilitást kell megteremteni akadályok leküzdése, feladatok megoldása által.

Idő – rend – törvény – struktúra – konstrukció – közbülső határpont – küszöb – akadály – gátlás – nemet mondás – megrekedés – fegyelem – önfegyelem – nehézség – tűrőképesség – szívósság – kitartás – szilárdság – keménység - tartósság – izoláció – öregség – hidegség – merevség - gyász

Fizikai szint: nehézségek, gátlás, hátráltatások, bizonytalanságok, hajcsár, karrierista, fukar

Érzelmi szint: félelem, bűntudat, bánat, depresszió, fegyelmezés, lélektelenség, közöny, passzív, fanatikus, hajlíthatatlanul makacs

Szellemi szint: felelősségérzet, céltudat, törekvés, komolyság, önfegyelem, megbízhatóság, munkabírás, becsület, jó szervező és tervező készség, kemény és következetes irányító

A Szaturnusz horoszkópunkban arról ad felvilágosítást, hogy:

  • Milyen a kapcsolatunk a társadalommal, milyen általános játékszabályokat és elvárásokat tettünk magunkévá, és hol működik bennünk az a hang, amely mindig közli, hogy mások mit tesznek, és mit nem (a külvilágnak való megfelelés).

  • Hogyan viszonyul hozzánk a társadalom (támogatja terveinket vagy korlátozza)?

  • Mely életterületeken és helyzetekben érezzük bizonytalannak, félénknek, kevésnek magunkat, hol élünk át újra és újra frusztrációkat és csalódásokat, hol tűnik úgy, hogy mindenki másnak jobb az élete, mint az enyém, és amiért sikeresebbnek és boldogabbnak tartom őket.

  • Mely területeken vagyunk hajlamosak saját mértékeink helyett a társadalomét, vagy egy közösségét képviselni. Azon a területen, ahol a Szaturnusz áll, konfliktus van a társadalmi és individuális elvárások között, és ott vagyunk hajlamosak önállóság hiányában általános értékeket, vagy egészen egyszerűen, családunk értékeit - mint eme értékek közvetítőjét – képviselni.