Neptunusz


Nedves, negatív, nőies

Átlagos haladása: 164 év 280 nap, vagyis 165 év a keringési ideje, egy jegyben kb. 14 évig tartózkodik.


utópista – álomlátó – médium – álmodó – misztikus – látomásos – megváltozott tudatállapotú – vallási rajongó – droghasználó - alkoholista

- ahol mindent tökéletesnek látunk!

- ahol minden lényeges esemény egyszerűen csak megtörténik!

- amelynek problémáira ott keresünk megoldásokat, ahol nem találunk!

- ahol a fantáziánkban megélt dolgok, néha valóra válnak!

- ahol a külvilág nem mindig érti a tetteinket!

- ahol megtéveszthetnek mások, vagy akár megtéveszthetünk másokat!

- ahol a problémákat hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni!

Önzetlen szeretet, önfeláldozás, segítőkészség, romantika, spiritualitás, irrealitás, titok, ezotéria, álmodozás, labilitás, érzékenység, köd, ködösítés, függőség, függő viszonyok. Ápolás, természetgyógyászat, karitatív és ápolási tevékenység. Művészeti területeken, zenével, látványművészettel kapcsolódó foglalkozás (fényképezés, film, tv, rajz). Meghatározhatatlan foglalkozás, ill. jövedelemszerzés (nem tudni miből él). Titkos foglalkozások. Álmok, intuíció, szenvedélybetegségek, mérgezés, csalás, csalódás, ámítás, illúzió, megtévesztés, (ez lehet jó szándékú és tudatos).

A szereteten keresztül hozza a fényt. Szétáradó érzelmeket hoz és Jézusi szeretetet.

Ahol áll, vagy aminek az ura, ott kell gyakorolni a feltételnélküli szeretet, de ott hozza a legtöbb ködösítést is sajnos. Hozhat művészi megélést is.

Fizikai szint: megbízhatatlanság, drogok használata, elkésés, időzavar, függőség, tévedés, koncentrációs zavar, mellébeszélés, minden kideríthetetlen dolog, akaratgyengeség.

Érzelmi szint: bizonytalanság, káosz, segítő szindróma, elesettség, romantika, túlérzékenység, befolyásolhatóság, tétovázás, halogatás, a megfoghatatlan félelmek, mértéktelenség

Szellemi szint: a nagy mélység átlátása, önzetlen szeretetadás, a háttér megértése, tisztánlátás, spiritualitás, feloldódás, határtalanság, gazdag érzelem és fantáziavilág,

művészi hajlam.

Neptunusz a horoszkópban arról ad felvilágosítást, hogy:

  • Hol van a legfinomabb érzékelő képességünk és a legerősebb átengedő képességünk, befolyásolhatóságunk, valamint a mindent átfogó szeretet és odaadás képessége

bennünk.

  • Hol vagyunk hajlamosak megbénítani szükségleteinket, vágyainkat, ösztöneinket, és hogyan rejtjük el ezeket mások elől.

  • Mely életterületeken kell harcolnunk bizonytalansággal, átláthatatlansággal, csalódásokkal és az áldozathozatal szükségességével. Mely területeken vagyunk hajlamosak a

menekülésre, vagy a dolgok kikerülésére. Személyiségünk mely területeit vesszük körbe sűrű fátyollal, és feledéssel.

  • Mennyire tudunk egyértelmű, tisztán körülírt véleményt és állásfoglalást kialakítani, és mely területeken vagyunk differenciátlanok és hol nincsenek körvonalaink

  • Hol vagyunk hajlamosak illúziókra, becsapásokra, csalásokra, légvárak építésére, romantikára és idealizálásra.

  • Mely területeken van meg az a képességünk, hogy valóban feloldódjunk, feladjuk.

  • Mely életterületeken törekszünk szellemi-ideális életcélok elérésére, és hol kell alternatívákat találnunk az eddigi formákra, hol van szükségünk tudati változásra, hol kell

felfedeznünk a mögöttes okokat és fellebbenteni a fátylakat.