Jupiter


Tüzes, aktív, férfias - forró és nedves (forró túlsúly)

Átlagos haladása: 11 év 345 nap, vagyis 12 év a keringési ideje, egy jegyben kb. 1 évet tartózkodik.


felnőtt – bölcs – jótevő – mecénás – keresztapa – pozitív gondolkodó –tanító – tanár – professzor – tudós – pap – bíró

- ahol szerencsések vagyunk, és ahol gazdagnak érezzük Önmagunkat!

- ahol hihetetlen helyzetekből is képesek leszünk felállni vagy megmenekülni!

- ahol a dolgok könnyebben mennek, mint máshol!

- ahol a szerencsénkben bízva hajlamosak lehetünk a problémákon átsiklani.

- ahol a kényelmesség és a mértéktelenség, idővel súlyos problémák forrása lehet.

A látásmód, hogyan látom a világot, a világhoz való hozzáállás, a megkülönböztető képesség, az idealizmus, a bölcsesség, bölcselet, hit, a tapasztalat, az igazságérzet, a gyarapodás, őszinteség, a szerencse, távoli utazás, filozófia, (barátságosság, kedélyesség, derűsség). Életöröm, optimizmus, jóindulat. „Szaporít”, terjeszkedik, diszharmóniában kibillen, túloz. Növeli azt, ami van. Törvényszerűsít.

Ahol áll és ahol uralkodik, ott széles rálátásra, és hitre van szükség, hogy működjenek a dolgok.

Tér és térbeli kiterjedés – szintetizáló gondolkodás – bőség – naggyá válás – növekedés – jóindulat – erkölcsösség – igazságosság – nagylelkűség – igent mondás – támogatás – jogszolgáltatás

Fizikai szint: elhízás, mások értékrendjének követése, pöffeszkedő túlzások

Érzelmi szint: idealizmus, utazási vágy, fogadatlan prókátor, igazságtétel

Szellemi szint: bölcsesség, áttekintés, rálátás, tudatosság, bőkezűség, igazságosság, hit

A Jupiter arról ad felvilágosítást a horoszkópban, hogy

  • Milyen a viszonyunk a társadalomhoz (támogat bennünket, esélyt és alkalmat ad a sikerre és a személyes fejlődésre, hogyan bánunk ezzel, el tudjuk fogadni vagy sem)?

  • Mely életterületeken van bennünk bizalom, optimizmus, és hogy ezek korlátozottak vagy zavarosak-e?

  • Hol reménykedünk az optimumban (azok a területek, amelyeket a Nyilas vagy a Jupiter érint a bőség, kiterjedés, tágasság, sokaság utáni vágyakozással töltenek el, a boldogság és szabadság megtapasztalásának vágyával, amely a mindennapok fölé emel; ott nem akarjuk beérni mással csak a lehető legjobbal).

  • Milyen területeken és helyzetekben keressük az észszerű összefüggéseket és minden dolog értelmét, célját?