Plútó


tüzes – vizes, férfias – nőies

Átlagos haladása: keringési ideje 249 év 8 nap, 250 évenként emlegetjük.


mágus – boszorkány – csodadoktor – hittérítő – szektavezér – guru – terapeuta – hipnotizőr – karizmatikus vezető – diktátor – zsarnok – bűnös – bűnöző – vezeklő – nyomozó

- ahol a küzdelemre minden pillanatban készen állunk!

- ahol a cél szentesítheti az eszközt!

- ahol még önmagunkkal szemben sem ismerünk kegyelmet!

- ahol semmit sem hagyunk félbe, és ahol a figyelmünk sem kerül el semmit!

- ahol időnként “meghalunk”, hogy “ újjászülethessünk”!

- ahol „pusztítunk”, hogy „újjáépíthessünk”!

- ahol csak két dolgot fogadunk el: a mindent vagy a semmit!

- ahol határokat csak a fantáziánk szab!

- ahol a titkokat mélyen magunkban őrizzük!

- ahol egyszer az életünkben, de lehet többször is, a legnagyobb változást éljük meg!

Hatalom, hatalmi harc, intenzitás, feszültség, energia bomba, regeneráció, manipuláció, autoritás (tekintély, befolyás), dimenziók. Jellemzője a dualitás: élet-halál, fent-lent, magasság-mélység, fekete-fehér. Mágia, sebészet, legmagasabb teremtőerő, felettes Én, pszichológia, átalakító erő. Sokszorosító, tömeges apró dolog jelenléte. Ténylegesen tömeget is jelenthet.

A Plútó az átalakulás szimbóluma! A halandó részünkben ott van a halhatatlan. Halál és újjászületés! Az elmúlás és visszatérés végtelen körforgása, ami az élet minden részletében tetten érhető.

De ha nem a külvilágba, hanem a saját életünkre nézünk, akkor is nyilvánvaló, hogy minden tapasztalatnak, minden attitűdnek, minden kapcsolatnak, minden érzelemnek, minden gondolatnak – tényleg mindennek – kezdete, közepe, vége, majd valami új formában ismét kezdete van. Az ember ösztönösen visszariad ettől a ciklikusságtól, mert azt kívánná, hogy bizonyos pillanatok örökké tartsanak. Elfogadjuk a változást, ha kellemes, de amikor a sötétségbe vezető elkerülhetetlen változás jön el, megrettenünk, és nem bízunk a Holtak Urában.

Az ego sajátsága, hogy az életet állandónak szeretné látni, ám az életben a változás az egyetlen valóban állandó dolog.

„Csak ami képes elpusztítani önmagát, az él igazán” (Jung 1953)

Ahol áll, vagy aminek az ura, ott gyökeres változást kell véghezvinnünk. Romból, de mindig hozza az újjáépítő megoldást is. A meglévő felesleges, elavult dolgokat megsemmisíti, és újjak létrehozására kényszerít. Ott soha semmi nem elegendő.

Fizikai szint: hatalmaskodás, konkurenciaharc, elnyomás, kötekedés

Érzelmi szint: manipuláció, zsarolás, szélsőségesség, kegyetlen

Szellemi szint: transzformáció, saját út, a végsőigazságokig akar hatolni, nem felületes, szívesen tör célja felé, kitartó, intelligens, nagy dolgokra hivatott.


Plútó a horoszkópban arról ad felvilágosítást, hogy:

  • Mely életterületeken meghatározóak számunkra a szilárd elképzelések, eszmék és vélemények, ill. hol van bennünk tendencia a fennálló realitást kevésbé objektíven, elképzeléseink „szemüvegén” keresztül nézni.

  • Hol hajlunk arra, hogy úgy idealizáljunk valamit (p1. személyt, munkát), ami már túllépi az emberileg lehetségest és elérhetőt (itt lehet egy tökéletesség utáni vágy is pl., amely az élet természetes áramlása ellen hat).

  • Mely területen van nagyobb erőnk, a koncentrálásra, és hol hagyhatjuk el a lényegtelent.

  • Mely témában van különösen nagy regenerációs képességünk, legyen az testi vagy lelki természetű, és hol vagyunk alávetve a folytonos elengedésnek, átváltozásnak és megújulásnak.

  • Milyen jelentőségűek számunkra családunk (ill. rokonságunk) - vagy egy csoport, ahová tartozónak érezzük magunkat - mértékei, hol helyezzük a személyen túlmutató kritériumokat a személyes elé, azaz hol fontosabbak a csoport, a családi hagyomány továbbélése, mint saját személyünk.