Merkúr retrográd ciklusa

A Merkúr ciklusának szimbolikája

A Merkúr 88 nap alatt kerüli meg a Napot. Amikor „utoléri” a Földet és elhalad mellette, úgy tűnik, hogy a bolygó hátrafelé mozog az állatövvel szemben. A Merkúr esetében ez a retrográd mozgás körülbelül 13 havonta háromszor fordul elő, és átlagosan 22 napig tart.

A Merkúr a kalauz az „ébrenlét” és az „alvás”, valamint a tudat és az öntudatlanság közötti utazásaink során. Ezen állapotok előrejelzése és felhasználása hatalmas segítség a nagyobb tudatossághoz.

Amikor a Merkúr direkt, az elme nagyon funkcionális szinten működik. Kevés idő jut a visszatekintésre, és az energiát a produktív cselekvésre fordítjuk. Szemlélődő oldalunk gyakorlatilag várakozik.

A Merkúr retrográd időszaka olyan problémákat vet fel, amelyek az azt megelőző három hónapban szunnyadtak. Ez az az idő, amikor a felvett és elraktározott tudattalan információ nagy része kezd felszínre jönni az egyén szükségleteinek és saját időzítésének megfelelő módon. A Merkúr hátrálása az ösztönös mentális „leállási idő”. Sok újragondolással, átszervezéssel jár. Bármi, amit újra lehet kezdeni, meghatározza ezt a pihenőidőt.

A retrográd időszak alatt nyilvánvalóvá válik, hogy az elmúlt néhány hónapban történtek nagy részét át kellene tekinteni. A Merkúr retrográd ciklusa gyakran vagy lelassítja vagy teljesen leállítja a folyamatokat. A retrográd Merkúr-ciklus hagyományos megközelítése például az, hogy nem írunk alá szerződéseket, nem kezdeményezünk új vállalkozásokat vagy nem hajtunk végre nagyobb vásárlásokat, továbbra is fennáll. De nézzük meg részletesebben, hogy pontosan mit takar a retrográd ciklus szimbolikája.

A retrográd periódus (22 nap) két részre osztható:

Az egyik, amikor a Merkúr a legnagyobb keleti kitérésen retrográd stacionárius pontján van (3. pont az ábrán). Majd a Föld és a Nap között halad el pályáján, szimbolikusan „hazahozva a tapasztalatok tudását”. Amikor ebben a helyzetben van, Epiméteusznak hívják. Az epiméteuszi szakaszok alapos mérlegelést és visszatekintést igényelnek. Eredményeinket gyakran csak reflexió során észleljük. A retrográd szakasz első fele különösen introspektív. A kétség és a bizonytalanság időszaka, amely alatt a tudattalan nagyobb részt foglalhat el a psziché egészében. Megkezdődik az elmerült figyelem ideje, amely aztán átfogó tudatossággá válik. Fontos, hogy rugalmasak legyünk. Az elengedés megtanulása kreatív erőhullámot eredményezhet. Olyan új információk érkezhetnek, amelyeket korábban szublimáltunk. A kb. 11 napig tartó epiméteuszi retrográd fázis jelentősége a környezettel kapcsolatos feltételek és a személyes motiváció és perspektíva felülvizsgálata. Valószínűleg fel kell tárni azokat a problémákat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz a házhoz, amelyen a Merkúr áthalad ebben a fázisban.

A másik, ami a Merkúr Nappal való alsó együttállásától (4. pont az ábrán) a legnagyobb nyugati kitérés direkt-stacionárius pontjáig (5. pont az ábrán) terjed, retrográd prométeuszi fázisnak hívják. Az alsó együttállás pontja a pihenés és a gyógyulás idejét jelöli, csökkenti a kezdeményező tevékenységet és lehetővé teszi a tudattalan működését. Ami a konjunkcióban feltárul, az megfelel az új kezdetnek (ami a direkt-stacionárius pontban jelenik meg). A munkában, gondolkodásban vagy életstílusban előforduló idegen tényezők elhagyásának folyamata teret enged a jelenleg relevánsabbaknak, amelyek a Merkúr ciklusának következő fázisaiban kezdenek felszínre jönni. A retrográd utazás ebben a szakaszban a felénél jár, és hamarosan elkezdődik az újraorientációs folyamat, eleinte lassan és öntudatlanul. Az ember ebben a szakaszban türelmetlenebbnek érzi magát, de a folyamat felgyorsítása egyszerűen nem megy.

Szimbolikusan ellentétes erők működnek, amelyek némileg úgy tűnik, mint a vészfékkel történő vezetés – az új kezdetek izgalmas energiája és a visszafogottság érzése belső feszültséget kelt. Ez a szakasz is 10-11 napig tart. Engedni kell bizonyos mozgásteret az új potenciálok, lehetőségek kibontakoztatására. Ez egy kísérletező, kutató, de óvatos fázis. Elkezdjük összegyűjteni az új erőforrásokat, az információt és perspektívát. Mivel ez továbbra is a cselekvés teljes erejének visszatartásának ideje, de még mindig erősen ösztönöz a fejlődésre, a fázis frusztrációként élhető meg, amiatt, hogy képtelenség teljesen kiforrott ötletek vagy helyzetek megfogalmazására. Ez az a hely, ahol a bizalom és az elengedés mély tanulságokat jelent. Amikor a körülmények azt követelik meg, hogy ebben a fázisban fejezzünk be valamit, bölcs dolog beilleszteni egy ideiglenes változtatási tervet, hogy elkerüljük a súlyos tervezési hibákat.

A Merkúr pályájának Földről nézve mindkét fő fázisa (Prometheuszi és az Epiméteuszi) rendelkezik direkt és retrográd periódussal. A Merkúr epiméteuszi fázisa (felső konjunkciótól az alsó konjunkcióig) az ötletek kutatására, megértésre, a tapasztalatok jutalmának learatásának ideje. A teljes ciklus prométeuszi szakasza (az alsó konjunkciótól a felső konjunkcióig) az az időszak a ciklusban, amikor a kockázat és a kaland az elsődleges motiváló erő.


1. Felső együttállás a Nappal (direkt)

2. Legnagyobb keleti kitérés (esti csillag)

3. Retrográd állomás

4. Alsó együttállás a Nappal (retrográd)

5. Direkt állomás

6. Legnagyobb nyugati kitérés (hajnal csillag


Most nézzük meg a direkt szakaszok jelentését.

Prométeuszi direkt: Amikor a Merkúr a legnagyobb nyugati kitérésnél van, megáll, és ismét megkezdi a direkt irányú mozgását, a Nap elé emelkedik, és pályáján eltávolodik a Földtől. A hajnal hírnökeként Prométeusznak hívják. A direkt Merkúr különösen feszült. Ha az ember szinkronban volt a ciklussal, akkor a direkt szakasz elején a szükséges változtatások megtörténtek. Ezután beépülhetnek a pszichébe és a környezetbe. A prométeuszi direkt szakasz 47 napja az az idő, amikor ösztönösen kell cselekedni, kevés figyelmet fordítva a környezetben megnyilvánuló eredményekre. A cselekvés megelőzi a gondolatot, és bár a szellemi tevékenység a csúcson van, a következményeket nem feltétlenül veszi figyelembe. Ideális alkalom a még ki nem próbált dolgok tesztelésére és a retrográd reflexió ötletének vagy termékének piacra dobására. Az introspektív periódus gyümölcsei a Merkúr és a Nap felső együttállásában mutatkoznak meg a prométeuszi szakasz végén, így ez az előretörési lehetőség a teljes alkotói szabadság megengedésére, minden lehetséges körülményt megragadva a növekedéshez és terjeszkedéshez – személyesen, szakmailag és kreatívan. A felső konjunkció során az alsó retrográd együttállás teljes következményei aktualizálódnak. Csillagászati szempontból a Merkúr olyan messze van a Földtől, amennyire csak lehet, és a Nap velünk ellentétes oldalán található. Heliocentrikusan a helyzet egy Föld-Merkúr oppozíció, és lehetséges, hogy az akarat és az ego-erő elvakítja, és nem racionálisan irányítja. Ellenkezőleg, az is előfordulhat, hogy megdöbben a saját cselekedeteinek tiszta zsenialitásától.

Felső együttállás: jelzi a prométeuszi fázis végét, és most kezdődik egy új fajta direkt Merkúr, ahogy az epiméteuszi fázisba lépünk. A felső konjunkció során az alsó retrográd együttállás teljes következményei aktualizálódnak. Utólag visszatekintve, a felső konjunkció során szembetűnő eredmények a prométeuszi irányban tett cselekvést tükrözik. Ha ezeknek a bonyolultnak tűnő machinációknak a felismerése belülről, tudatossággal jön, akkor a rájuk való némi odafigyelés felkészíti az embert az elkerülhetetlen áramlásokra az életben.

Epiméteuszi direkt: A felső együttállásnál (1. pont az ábrán) kezdődik. A ciklus azonnal hanyatlásnak indul, az önvizsgálat és a társadalmi felelősségvállalás időszakába lépve. Van egy öntudatlan impulzus, hogy visszahúzódjon és tartalékoljon energiát, és összpontosítson az elmúlt 47 napos kezdeményező cselekvés termékére. A látszat szerint semmi sem változott, de a tudattalan folyamatok elkezdenek felkészülni arra a Merkúr hamarosan megáll az égen, és megkezdi 22 napos, látszólagos hátráló mozgását. A felső konjunkció és a retrográd állomás közötti hozzávetőleges 47 nap az, amikor a „cselekvés befejezésének” szakasza dominál. Beértek a projektek, ötletek és akciók, és az epiméteuszi direkt szakasz megfelelő időszak a rendelkezésre álló teljes jutalom kiaknázására. Bár még mindig előremutató időszak, egyben megfontolt időszak is, amely több mérlegelést igényel a beavatás előtt. A Merkúr most nagyon gyorsan utazik, és a Nap előtt halad az állatövi hosszúságban, és a Nap után esti csillagként áll le, ami Epimétheusz utógondolatát jelképezi. Az ego már nincs alárendelve a vad és tiszta elmének, mint a prométeuszi ciklusokban, mivel a kreativitás kitöréseit nagyobb valószínűséggel mérik össze a gyakorlatiassággal. Az elme racionálisabb, logikusabb és szervezettebb. A Merkúr fokozatosan a Naptól legtávolabbi helyzetébe költözik keleten. A legnagyobb keleti kitérés időszakában az elme teljes tudatában van annak a haladásnak, amely a direkt állomás óta eltelt hónapokban történt, és különösen a felső együttállás ideje óta. A Merkúr 20° és 28° között van a Nap előtt. Ez látszólagos paradoxon a szimbolikus értelmezésben. A bolygót Epimétheusznak nevezzük, mert követi a Napot látszólagos felkelésében és lenyugvásában, de állatövi szempontból megelőzi a hosszúságot.

A legnagyobb kitérés pontjain – a Naptól a legtávolabbi helyen – az elme szimbóluma olyan távol áll a valóság szimbólumától, amennyire csak lehet. Ez különösen fontos a Merkúr retrográd folyamatának megértéséhez.

Forrás: Erin Sullivan: Retrograde Planets